SERVEIS

Partint d'una memòria bàsica elaborem un estudi i pressupost que inclou el següent:

 

  • Memòria amb càlcul de demanda i de producció detallats, càlcul de reducció d’emissions, pressupost, informació de subvencions i desgravacions i càlcul d’amortització 
  • Projecte, instal·lació, direcció d’obra i legalització
  • Manteniment amb el cobrament condicionat al rendiment
  • Diagnòstic, pressupost i reparació d’instal·lacions solars que presenten un mal funcionament
  • Monitorització i control d’instal·lacions solars

 

QUALITAT

En dissenyar i executar les nostres instal·lacions solars, tots els nostres esforços estan enfocats en aconseguir la auto amortització de la instal·lació en el termini més curt possible i en aconseguir una llarga vida útil tot generant estalvis per al nostre client.

 

Per aconseguir-ho utilitzem una bona part de components propis; la resta els seleccionem entre els millors del mercat en la seva especialitat. Per a l'execució comptem amb els nostres equips d’instal·ladors especialistes en solar tèrmica que duen a terme la instal·lació sota les nostres directrius i control.

 

Considerem que el valor real d'una instal·lació solar no és el cost de la factura sinó els anys de retorn que aquesta tingui i el temps que aquesta segueixi generant estalvis sense problemes. ¿Es el mateix una instal·lació solar que ens costi 100, que ens produeixi un estalvi de 10 per any i que no ens garanteixi l’absència de problemes, a una altra que ens costi 130, que ens produeixi un estalvi de 20 per any i ens garanteixi la producció i l’absència de problemes? La resposta és evident: la primera instal·lació (sempre que no tingui problemes) l’amortitzarem en 10 anys, mentre que la segona estarà amortitzada en 6 anys i mig obtenint aleshores el doble de estalvi que la primera.

 

Bàsicament, per tot això el nostre principal mercat són els equipaments ja existents, ja que tenen un consum històric consolidat i un afany, interès o necessitat de reduir-lo.

 

Entre els nostres clients principals es troben diferents Ajuntaments, entre els quals hi figura el de Barcelona, centres esportius, comunitats de veïns, industries, etc.

 

  

GARANTIA

Les nostres instal·lacions solars incorporen una Garantia de Rendiment Solar (GRS) que assegura que si al cap de l’any no aconseguim la producció solar garantida, ens comprometem a indemnitzar el nostre client amb un valor equivalent a 5 vegades el preu de mercat per cada kWh no produït o a ampliar gratuitament el camp de captació per tal d'aconseguir la producció garantida.