PROJECTES (selecció)

Piscina d’estiu municipal + connexió a complex esportiu municipal   |  Barcelona
data execució: 06/2011
càrrega tèrmica: 600 dutxes/dia y recirculació (piscina) + 500 dutxes/dia, dues piscines cobertes y recirculació (complex esportiu)
consum anterior:
consum actual:
estalvi: 105.000 kWh/any/año/ de Gas Natural
Aquesta instal·lació es va executar amb garantia d’estalvi solar.

La instal·lació solar dóna servei de ACS a la piscina d’estiu els mesos en que és oberta (de juny a setembre). Quan acaba la temporada l’energía generada es desvia, mitjançant un circuit secundari i un bescanviador de calor, a un complex esportiu situat a uns 150 m. La piscina d’estiu no disposa de generador de calor auxiliar i funciona exclusivament amb energia solar.