PROJECTES (selecció)

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA EN EL CAR DE SANT CUGAT   |  BARCELONA
data execució: Març-Agost 2014
càrrega tèrmica: Calefació, ACS, piscina interior, piscina exterior i recirculació
consum anterior:
consum actual:
estalvi: 280.000 kWh/any
Sol Solar ha estat contractada per la empresa Emte Service (guanyadora de la licitació per la renovació energètica del CAR de Sant Cugat) per executar la instal·lació solar tèrmica del centre. El sistema solar consta de un camp de captació de 160 m2, tres dipòsits d'acumulació solar amb un total de 6.000 litres, la instal·lació dona servei a l'ACS, re-circulació, piscina interior i piscina exterior. Sol Solar ha garantit una producció solar de més de 1000 kWh/m2/any, acceptant una penalització per cada kWh no produït, del triple del seu valor de mercat. La instal·lació solar porta funcionant des de l'agost del 2014 sense incidències i amb les produccions mensuals per sobre de las garantides.