PROJECTES (selecció)

Piscina municipal   |  Maresme (Barcelona)
data execució: 11/2008
càrrega tèrmica: Dues piscines cobertes, 700 dutxes diaries, calefacció i recirculació amb un consum mig anual de Gas Natural de 950.000 kWh.
consum anterior: 950000 kWh/any
consum actual: 450.000 kWh/any/año/year
estalvi: 500.000 kWh/any/año/year
Aquesta instal·lació es va executar amb garantia de producció solar. Porta en funcionament mes de tres anys sense problemes, generant uns estalvis mitjos equivalents a 500.000 kWh anuals, que representen una reducció del 52% sobre el consum anterior de la instal.lació.