PROYECTOS (selección)

Piscina municipal   |  Maresme (Barcelona)
fecha ejecución: 11/2008
carga térmica: Dues piscines cobertes, 700 dutxes diarias, calefacció y recirculació amb un consum mig anual de Gas Natural de 950.000 kWh.
consumo anterior: 950000 kWh/any
consumo actual: 450.000 kWh/any/año/year
ahorro: 500.000 kWh/any/año/year
Aquesta instal·lació es va ejecutar amb garantía de producció solar.