RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Juntament amb altres enginyers i físics especialistes en termodinàmica, informàtica, hidràulica, etc. hem treballat en la millora de components, sistemes de càlcul, sistemes de control, sistemes hidràulics, etc, i en altres aspectes ens hem decantat per la innovació o la acurada selecció dins el mercat.

Càlcul de producció solar: Hem desenvolupat un sistema de càlcul i dimensionat específic per als nostres sistemes amb qual que aconseguim acostar-nos molt més a la producció real de les nostres instal·lacions solars i optimitzar, d´aquesta manera, el seu dimensionat.

 

Captació: Disposem d’uns captadors amb els que aconseguim produir a Barcelona 1.250 kWh/m2/any (el 70 per cent de la radiació anual a 45 graus).

 

Control: Hem desenvolupat un sistema de monitorització amb el qual aconseguim controlar, des de la nostra seu i en temps real, totes les nostres instal·lacions solars.

 

Manteniment: Hem creat un contracte de manteniment per als nostres clients en el qual la quota de pagament està lligada i condicionada al rendiment i estalvi del sistema solar.

 

Acumulació: Treballem amb acumuladors que no tenen possibilitat de generar legionel·la, que no necessiten manteniment (ànode de protecció) i tenen capacitat per treballar fins a 95ºC.

 

Instal·lació: Els nostres instal·ladors són especialistes en solar tèrmica i realitzen tots els circuits, tant primari com secundari, amb canonades d’acer inoxidable, aïllades amb llana de roca i protegides amb xapa d’alumini.