• El canvi climàtic podria devastar les zones turístiques del mediterrani
 • Segons l’ONU només queden vuit anys per evitar un desastre climàtic
 • Cada català emet 10 tones de CO2 a l’atmosfera a l'any
 • El 66% del dèficit comercial d’Espanya (35.000 milions d’euros) és degut a les importacions de combustibles fòssils (petroli, gas, etc.), ja que tenim una dependència energètica exterior del 80%
 • Segons la OFICINA ECONOMICA DE EMPLEO es podrien generar  2.7000.000 nous llocs de treball fins el 2020 si s’apostés per un model energètic renovable.
 • Al llarg del últims 7 anys el petroli ha incrementat el seu preu en un 360% i la tendència és a l’alça.
Quina és la causa d’aquest panorama? Sens dubte el nostre excessiu consum energètic. Però tot plegat també podria ser la nostra solució El nostre objectiu i també la nostra manera de guanyar-nos la vida és aconseguir convèncer  tant a l’Administració com a persones com tu, que si una part dels diners que ens gastarem en els propers anys en el consum d'energia tèrmica convencional necessària per al nostre equipament, habitatge o negoci, s’empressin en instal·lar un sistema solar tèrmic, aconseguiríem  amortitzar-lo en poc temps i només amb l’estalvi en la factura energètica que la nova instal.lació generaria. D’aquesta manera els costos energètics es veurien reduits en un 70% i des del primer dia aportaríem molts altres beneficis a la societat.

BENEFICIS SOCIALS

 • Reducció de les vostres emissions de CO2  fins un 70%: Clars efectes en la mitigació del canvi climàtic, així com en la salut de les persones
 • Reducció de les importacions de combustible: Millora de la balança comercial i per tant de l’economia del país.
 •  Creació de nous llocs de treball: Impuls a una nova economia més social finançat per la reducció d’ingressos dels països exportadors de combustible.

BENEFICIS PERSONALS

 • Ràpida amortització i llarga vida útil: La instal·lació solar s’amortitza entre 4 i 8 anys, depenent del combustible que substituïm; a partir d'aleshores pagarem un 70% menys en combustible i per tant d’aquesta part no ens afectaran les previsibles pujades de preu.
 • Revalorització de la propietat:Es tracta de un nou equipament destinat a reduir el consum de combustible i per tant augmenta el valor de la seva propietat
 • Allarga la vida útil del seu sistema tèrmic actual: La instal·lació redueix les hores de funcionament de les calderes allargant considerablement la seva vida útil i reduint el seu manteniment
 • Imatge: La societat cada cop està més conscienciada amb les qüestions mediambientals; amb aquesta actuació el seu negoci o equipament incorpora  un important avantatge comercial sobre els altres.
NOTÍCIES

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA EN EL CAR DE SANT CUGAT

solsolar | 27/11/2014
Sol Solar ha estat contractada per la empresa Emte Service (guanyadora de la licitació per la renovació energètica del CAR de Sant Cugat) per executar la instal·lació solar tèrmica del centre. El sistema solar consta de un camp de captació de 160 m2, tres dipòsits d'acumulació solar amb un total de 6.000 litres, la instal·lació dona servei a ACS, re-circulació, piscina interior i piscina exterior. Sol Solar ha garantit una producció solar de més de 1000 kWh/m2/any, acceptant una penalització per cada kWh no produït, del triple del seu valor de mercat. La instal·lació solar porta funcionant des de l'agost del 2014 sense incidències i amb les produccions mensuals per sobre de las...

PREMIS EESA 2014

ESSA | 20/09/2014
SolSolar ha estat seleccionada com a candidata als premis EESA 2014 que es lliuraran el 8 de Octubre a Bruselas per el Comissari Europeu de Energia Günther Oettinger.